People
 • Alexey Solovyov
  FOUNDER & CEO
 • Alex Egorov
  INVESTMENT DIRECTOR
 • Innokentiy Krasnov
  SENIOR ASSOCIATE
 • Andrew Sharlai

  SENIOR INVESTMENT ANALYST

 • Dmitry Doroshko
  GENERAL COUNSEL
 • Victoria Ryazantseva
  Head of Communications